- - - - - Nasaleden - - - - -

Klicka på kartan för större bild. Kartbild från broschyr som kan hämtas på Skellefteå Turistbyrå

Viktigt meddelande ang. sträcka två hittar du här. (19/9)

Tips! Karta över Nasaleden kan du även hitta: här (Skellefteå kommuns kartportal).

Till din smartphone kan du använda appen "Lokalsinne"


Nasaloppet på skidor 2018 går lördag den 17/3  info. här  


    

   Nasaleden är en vandringsled som följer den sista sträckningen av transportleden mellan kusten och silvergruvan i Nasafjäll. D.v.s den väg som huvudsakligen brukades under perioden 1770-1810.

  Skogsstyrelsen har genom projektet Gröna Jobb tillsammans med byaföreningar färdigställt sträckningen från starten vid Skellefteälven Krångfors/Forsbacka upp till Glommersträsk som vandringsled. En hel del förarbeten har också utförts av ideella krafter och föreningar i byarna längs leden. 

  Gröna jobb har fastställt sträckningen, tagit kontakt med markägarna och upprättat markavtal, röjt, byggt broar, t.ex. bron över Skidträskån söder om Jörn, samt spångat, skyltat och färdigställt leden för att den ska kunna användas som vandringsled. En antal vindskydd och rastplatser har satts upp längs leden samt anslagstavlor i Forsbacka, Jörn och Granbergsträsk.

  Leden invigdes 2005.