Delsträcka 2

Sträckansvarig: BOLIDEN, kontaktperson: Robin Fahlesson, tel. 070-644 11 53, men under sommaren 2019 vikarierar Erika Bergmark tel. 070-226 05 78

Sträcka 2 är 6,7 km lång och sträcker sig från Bruträsk väg 805 till Bjurvattnet väg 857.

P.g.a Bolidenbolagets höjning av Hötjärnsmagasinet har leden  fått en ny sträckning. Ytterligare arbeten har inneburit att sträckningen har behövts justeras ännu en gång. Åtminstone under den här sommaren, 2019.

Den nya sträckning du se här.