Delsträcka 2

Sträckansvarig: BOLIDEN, kontaktperson: Robin Fahlesson, tel. 070-644 11 53, men under sommaren 2019 vikarierar Erika Bergmark tel. 070-226 05 78

Sträcka 2 är 6,7 km lång och sträcker sig från Bruträsk väg 805 till Bjurvattnet väg 857.

P.g.a Bolidenbolagets höjning av Hötjärnsmagasinet har leden  fått en ny sträckning. Ytterligare arbeten har inneburit att sträckningen har behövts justeras ännu en gång. Åtminstone under den här sommaren, 2019.

Information från BOLIDEN inför sommaren 2019

Nu är hela märkningen av delsträcka 2 klar, ca 12 km. Dock kom nyheten att det kommer köras tung trafik efter Långdalsvägen (den breda grusvägen som går mellan Hötjärn och Långdal) när man transporterar gråberg de kommande 2 åren... det rör sig om ca 30 transporter per dag och det blir därför inte lämpligt att vistas efter vägen. Därför är det märkt upp en provisorisk sträcka efter grusvägen som går mellan Långsele och Räftkläppen, med fastskruvade träskyltar lätta att ta ner. Vägen kommer delvis att rustas upp under 2019 men det bör inte utgöra något problem mer än tillfälligt.