Delsträcka 2

Sträckansvarig: BOLIDEN, kontaktperson: Robin Fahlesson, tel. 070-644 11 53

Sträcka 2 är 6,7 km lång och sträcker sig från Bruträsk väg 805 till Bjurvattnet väg 857.

P.g.a Bolidenbolagets höjning av Hötjärnsmagasinet har leden  fått en ny sträckning och kommer att färdigställas så snart som möjligt under våren. En ny rastplats kommer att byggas vid Lomtjärn.

Den nya sträckning du se på Skellefteå Kommuns kartportal här.