---------- Årliga arrangemang ----------
  Sedan flera år är det två arrangemang som återkommit varje år.

 I slutet av mars åks Nasaloppet på skidor. De första åren skedde start i Granbergsträsk med målgång vid badhuset i Jörn. Men fr.o.m. 2011 är loppet ett samarrangemang mellen SK Järven Jörn och GLIF (Glommersträsk Idrottsförening). Nu kan man även starta i Glommersträsk, vilket innebär en åksträcka på 4 mil. Fr.om. 2012 är loppet seedningsgrundande för start i Vasaloppet.

 
 
  I början av juni arrangeras Nasaklivet, en gå-, lunka-,löptävling av Hedträsk/Klockträsk/Ö.Stavträsk
Samlingshusförening.

  Starten sker i Hornsträsk, 9 km, alternativt i Hedträsk, 2 km, med målgång i Klockträsk.