Om föreningen

  Som huvudman för Nasaleden står en ideell förening kallad
Nasaledens Intresseförening Skellefteådelen
.
 
  Ur stagarna: "Föreningen fullföljer sitt syfte genom att utöva tillsyn och underhåll av vandringsleden Nasaleden utefter dess sträckning inom Skellefteå Kommun."
                                                         
  Styrelsen består av:   
Roger Brännström          ordf.          070-370 05 91
Anders Björk                                  0916-700 12      070-548 93 65
Britt-Marie Brännström   sekr.         070-282 34 58
Rolf Holmberg                kassör      0910-77 68 78  070-264 45 90
Roland Larsson
 
                               0910-58 20 56    070-359 27 90
Elsa Lindqvist                                  0910-58 12 01    073-026 69 22
Torbjörn Åman           vice ordf.        0916-108-22      070-326 45 33


  Mycket stor hjälp har föreningen av Skogsstyrelsen i Skellefteå när det gäller det praktiska fältarbetet på sträckorna samt skylt och kartmaterial.