Om föreningen

  Som huvudman för Nasaleden står en ideell förening kallad
Nasaledens Intresseförening Skellefteådelen
.
 
  Ur stadgarna: "Föreningen fullföljer sitt syfte genom att utöva tillsyn och underhåll av vandringsleden Nasaleden utefter dess sträckning inom Skellefteå Kommun."
                                                         
  Styrelsen består av:  
Under uppdatering