Vid de flesta rastplatserna finns eldstad och sittplatser, en del är även utrustade med bord och bänkar.

OBS! Rastplats nr 15 är nu flyttad till länsgränsen mellan Norr- och Västerbotten och är utrustad med bord och bänkar gjorda av Erik Edström, Svedjan Glommersträsk. se bild  

OBS! Rastplats nr 5 är under flyttning. Nya koordinater kommer så snart flytten är klar.

Nu visas alla koordinater i SWEREF 99 TM

Rastpl, nr Str. nr   Vindskydd Nord Öst
1 1 Forsberget   719 60 93 075 70 48
2 1 Finnforsberget X 719 79 54 075 57 42
3 2 Bruträsk   719 97 17 075 37 26
4 2 Långhedberget   720 09 84 075 22 77
5 2 Flyttas      
6 3 Bjurvattnet   720 43 78 075 00 07
7 3 Klintfors   720 79 00 074 92 15
8 4 Aftonsmyren   720 96 72 074 71 33
9 4 Kvarnbäcken   721 30 50 074 42 28
10 4 Pottbäcken X 721 38 61 074 32 82
11 5 Skidträskåbron X 722 10 81 073 87 99
12 5 Fridhem   722 65 90 071 35 76
13 6 Svarttjärnkammen X 723 38 81 072 31 18
14 7 Halvvägasbron X 723 81 57 072 08 53
15 8 Länsgränsen