Aktuellt tips

Nasaledens delsträcka 2, från Brutorp till Bjurvattnet, 6,7 km, har redan en gång modifierats för att anpassas till Boliden Mineral AB:s byggnad av Hötjärnsmagasinet. Nu är det dags igen. Förberedelser har redan börjat för att ytterligare höja dammarna runt magasinet. Detta innebär att hela sträcka 2 är helt avstängd fr.o.m 19/9. Det innebär också att kommunens vandringledskod för Nasaleden är borttagen. (se karta) Förhoppningen är att sträckan ska kunna öppnas igen redan i höst, då med en annan sträckning.

 

Broschyr om NASALEDEN finns att hämta på Skellefteå Turistbyra.

Det samma gäller kommunens alla övriga vandringsleder.

På varje delsträcka efter leden finns en geocach.

Sträcka 1: GC50HE3

Sträcka 2: GC50NEF

Sträcka 3: GC50NF8

Sträcka 4: GC51DED

Sträcka 5: GC51DM7

Sträcka 6: GC53B04

Sträcka 7: GC51Y4X

Sträcka 8: GC53N63

LYCKA TILL!